Cursus » Kunstgeschiedenis

 Cursus

Kunstgeschiedenis

We starten opnieuw met de kunstgeschiedenis op de vrijdagochtend van 10.00u - 12.00u.Blok 1 :

1. Pre-historie - 25 januari

2. De culturen uit Mesopotamie - 1 maart

3. De Oud-Egyptische Cultuur - 29 maart

4. De Oud-Griekse Cultuur - 26 april

5. De Etruskische Beschaving - 24 mei

6. De Romeinse Cultuur - 14 juni

We starten opnieuw met de Kunstgeschiedenis.

We beginnen bij het eerste blok en deze behelst de Pre-historie tot en met de Romeinse cultuur.

De mensheid heeft, door de eeuwen heen, een ontwikkeling meegemaakt. De antroposofie houdt zich sterk bezig met het bewustwordingsproces van de mens.
( Grieks: antropos=mens, sophos=leer ).

Kunstgeschiedenis kun je zien als de geschiedenis van de neerslag van de menselijke geest. Zoals de mens zich voelt, zo drukt hij zich ook uit in de beeldhouw-, bouw- en schilderkunst....m.a.w. Wat bezielde de mens toen om dit zo te doen?

In deze cursus gaan we op zoek naar die levenskunst in een bepaalde periode. Wij beginnen met de Pré-historie en gaan steeds een stapje verder in de tijd. Al doende ervaren we dat kunst, levenskunst en zingeving met elkaar te maken hebben.

In oeroude tijden trad de geest van de aarde
op de geest van de hemel toe.
Dringend vroeg hij:
ik weet hoe ik spreken moet
tot de geest der mensen
maar ook om die taal smeek ik
waarmee het hart van de wereld
tot het hart van de mensen kan spreken.
Toen schonk de milde geest van de hemel
aan de vragende geest van de aarde:

De Kunst


Waar :

De cursus wordt gegeven bij mij thuis aan de H.Heukelslaan 16 te Deventer. Opgeven: Ineke de Wolf: tel 0570-617778 of email: imbdewolf@hotmail.com


Kosten :

Dit blok bevat 6 periodes, kosten zijn 120,00 euro voor deze 6 bijeenkomsten inclusief Koffie/thee en materiaal.