Cursus » Genesis

 Cursus

Genesis

Vrijdagmiddag van 14.00-16.00u:18 jan, 15 febr, 15 maart, 12 april,10 mei, en 7 juni.

In het begin schiep de Godheid de hemelen en de aarde

     En de aarde was ongeordende wording

     En de duisternis lag over de diepte

     En Gods Geest zweefde liefde warmte-stralend over de wateren

Met verwondering kunnen wij in de wereld om ons heen rondkijken. Dit maakt ons hart ruimer. Warmte, water, lucht….etc….alles past in het grote geheel op zijn plaats. Het Oude Testament vertelt ons stap voor stap over deze ontwikkeling. Wij volgen deze scheppingsdagen….we werken met licht/duister….kleur….vorm….met allerlei materialen: houtskool, potlood, pastelkrijt, kleurpotlood, verf…klei.


Waar :

De cursus wordt gegeven bij mij thuis aan de H.Heukelslaan 16 te Deventer. Opgeven: Ineke de Wolf: tel 0570-617778 of email: imbdewolf@hotmail.com


Kosten :

Cursusduur is steeds 6 keer, Kosten zijn 120,00 euro per cursus.