Klachten regeling

Soms gaat er toch iets mis en dan...


Heeft u problemen met mijn praktijkvoering
Als u problemen hebt met mijn praktijkvoering, dan hoor ik dit graag en zal dit graag met u bespreken en oplossen.


Vragen over rekeningen
Voor vragen over onze rekeningen en problemen met de financiŽle afwikkeling kunt u contact opnemen met mij of met (G.H. Nevenzeel, Website Atlanzeel).


Klachten
Als u klachten hebt, dan sta ik daarvoor open. Ik hoop dat u mij dit dan laat weten, dan probeer ik dat in overleg met u op te lossen.


Klachtenregeling
Hierbij vindt u mijn Klachtregeling. Deze is opgesteld op grond van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg. Daarin staat hoe u een klacht kunt indienen en hoe deze wordt behandeld. Als u het niet eens bent met de uitkomst, kunt u een uitspraak vragen aan de onafhankelijke geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Verdere informatie vindt u in de Klachtregeling.


Klachtenfunctionaris
Als u het moeilijk vindt om zelf een klacht in te dienen, kan mijn klachtenfunctionaris mw. Gels Versteegh u bijstaan. Zij is onafhankelijk en kan u advies geven over het indienen van een klacht en bemiddelen. Zij heeft een geheimhoudingsplicht. U kunt haar in kantooruren bereiken per telefoon op 06-22103966 en per email via klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl.