Techniek

Boetseren

Klei is koud, vormeloos en confronterend. Je moet het met je handen aanraken, warm maken, vormen en omvormen. Iedere verandering die je aanbrengt, beleef je tastend en knedend mee.
Wilskracht is nodig bij het gestalte geven aan die vormeloze klei. Het werkstuk moet op aarde staan, net zoals bij een gezond mens.

Schilderen

Kleuren werken direct op het zielenleven.
Bij het schilderen met aquarelverf op nat papier beweeg je mee met de vloeiende,pure kleurbeleving en (her)vind je de verbinding met de krachten in de ziel.

Veel ziekten van onze tijd hangen samen met een slechte ademhaling. Dit heeft te maken met een onevenwichtigheid in het in- en uitademen van de lucht. Maar ook met de onevenwichtigheid tussen gevoelens en gedachten. Vaak raken we bekneld tussen wat de buitenwereld van ons verwacht en wat we zelf willen. Er is dan geen goede wisselwerking tussen binnen- en buitenwereld.

Het schilderen werkt genezend op deze “ademhaling” als het ritmisch en transparant wordt gedaan. De kleurentaal, kleurstemming en kleurbeleving werken “verademend en bevrijdend”.

 

Tekenen

Bij tekenen ben je veel meer bezig met lijnen. Met potlood trek je grenzen op het papier.
Het is een kunstuiting die grenst aan het denken. Het lijnenspel werkt verhelderend, ordenend en geeft rust in het denkproces. Als er sprake is van verwarring kan waarnemend tekenen je terugbrengen bij de werkelijkheid. Bij geometrisch tekenen ontmoet je de wetmatigheden van herhaling en spiegeling. Arceren legt de nadruk op het begrenzen van de beweging.