Therapie

Kunstzinnige therapie is een nonverbale therapie, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende technieken zoals tekenen, schilderen en boetseren.

 

Kunstzinnige therapie beeldend is onderdeel van de antroposofische gezondheidszorg, die uitgaat van het gehele mensbeeld: lichaam, ziel en geest.
Met zijn ziele-krachten: denken, voelen en willen, verbindt de mens zijn binnenwereld met de buitenwereld.

 

Als iemand niet meer in staat is om bij zijn innerlijke kracht te komen, raakt hij lichamelijk of geestelijk uit balans.


Als kunstzinnig therapeute help ik de cliënt, die het evenwicht tussen binnen- en buiten is kwijtgeraakt, weer op weg naar zijn eigen creatieve bron. Door gerichte teken-, schilder- of boetseeropdrachten zet ik hem aan, actief mee te werken aan zijn eigen proces. In en door het doen leert de cliënt zijn tekorten kennen en zijn problemen te overwinnen.